over het werk

biografie

 

jacqueline de raad (kunsthistorica †) over het werk van willem k vreeswijk

“de tekeningen van willem k vreeswijk (gorinchem, 1953) zijn subtiel in hun lijnenspel en tegelijk monumentaal in hun omvang. met potlood in een afwisseling van dik, dun, hard en zacht creëert hij in grijzen en diepzwart ruimtelijke beelden die zich op je netvlies branden.
die herkenbaarheid zit hem in het handschrift dat heel eigen is, maar ook in steeds terugkerende motieven zoals de raaf,  het bootje en de opvliegende vogel. zij staan symbool voor verhalen en belevenissen – uit de geschiedenis, de mythologie, de literatuur of gewoon verhalen en meningen van mensen uit de dagelijkse omgeving – die hem in zijn werk inspireren.

gefascineerd door een verhaal zoekt hij naar een symbool, waar hij zich tot het uiterste in vastbijt zodat het op een gegeven moment ‘zijn’ symbool wordt. zo ontstaan er series waarin eenzelfde motief van alle kanten wordt bekeken en in een variatie van composities wordt onderzocht. het bootje in de onmetelijkheid van de zee zonder te weten waar het precies uitkomt: wie zijn we, waar komen we vandaan, waar gaan we naar toe? de vogel in de vlucht omhoog, naar de oneindigheid, maar tegelijk gevangen in de spiraal van het ritme van leven en dood. zo’n symbool is nooit een te letterlijke vertaling en gaat gaandeweg een eigen leven leiden, los van de oorsprong. wat over blijft zijn krachtige tekeningen. het zijn autonome beelden die de kijker de ruimte laten er zijn eigen invulling aan te geven.”